Sint-Michiel

Schoolreglement 2017-2018


Middenschool en Bovenbouw Sint-Michiel


Vanaf dit schooljaar is het schoolreglement van Middenschool en Bovenbouw Sint-Michiel herleid tot één versie die voor beide scholen geldt. Op die manier wensen wij enerzijds verder te bouwen aan onze pedagogische eenheid en anderzijds de visies en lijnen in begeleiding en ondersteuning van leerlingen steeds verder op elkaar af te stemmen.


U kan het schoolreglement hier raadplegen.