Sint-Michiel

Informatie

Klik op de titels om de bijhorende pagina te openen.

 

Inschrijvingen - data

Raadpleeg de inschrijvingsperiodes van onze school.

Inschrijvingen - reglementering

Lees de recentste onderwijsregelementering ivm inschrijvingen na.

Schoolreglement

Raadplaag on-line onze schoolreglementen.

Afwezigheden

Vind hier de informatie 'wat de doen bij afwezigheden'.

Dagindeling

Hier vind je het uurschema van de lessen.

Leerlingbegeleiding

Lees hier onze initiatieven ivm leerlingbegeleiding.